Zasady Gry

 • Zasady Gry


  Ten regulamin gry uzupełnia OWU. W przypadku sprzeczności regulaminu gry z OWU obowiązują OWU.

  Poniższe punkty obowiązują na wszystkich światach. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało niesłusznie zablokowane, skontaktuj się z Twoim Operatorem Gry przez system zgłoszeń.


  Proszę zwrócić uwagę, że wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania odnośnie kont będą ujawnione tylko posiadaczowi stałego adresu e-mail ustawionego na koncie, ze względu na ochronę danych.
  1. Konta

  Każdy gracz może wielokrotnie rejestrować się na KingsAge, nie może jednak posiadać więcej niż jednego konta na jednym świecie.  1.1. Dostęp do konta, account sitting i account sharing

  Tylko właściciel ma dostęp do konta. Tzw. "account sitting" oraz "account sharing" (korzystanie z konta przez niezarejestrowaną na nim osobę) są niedozwolone.


  Wyjątkiem jest opcja premium "zastępstwo w przypadku urlopu". Gracze nie korzystający z opcji premium mogą z kolei przejść w tryb uśpienia.


  Zabrania się także przekazywania haseł.  1.2. Transfer konta / przeniesienie konta

  Jeśli konto ma zostać przeniesione na innego gracza, trzeba poinformować o tym wcześniej support i otrzymać na to zgodę. Nie istnieje prawo roszczenia do transferu konta. Nie można przekazać pojedynczych światów. Pamiętaj, że "korony" połączone są z kontem. Zostaną one przekazane razem z kontem i może je używać tylko użytkownik konta.  2. Dzielenie łącza internetowego

  Gra daje możliwość dzielenia połączenia internetowego, którą można znaleźć w zakładce "wspólna gra na tym samym adresie IP". Ta funkcja musi być wykorzystywana przez każdego, kto świadomie używa tej samej sieci lub tego samego komputera, tak jak inny gracz na tym samym świecie. Ta sama sieć oznacza np. sieć szkoły, uniwersytetu lub miejsca prac.


  Aby zapobiec zablokowaniu, powinno się poinformować najpierw o tym obsługę gry, zanim zacznie się grać z obcej sieci.


  Przy jakichkolwiek naruszeniach zasad funkcji "wspólnej gry na tym samym adresie IP", team zastrzega sobie na tymczasowe lub trwałe blokady.  3. Pushing

  Zabrania się używania słabszego konta dla własnych korzyści (np. w postaci eksploatacji surowców).  4. Bugusing

  Bug to błąd w grze, który daje graczowi nieuczciwe korzyści. Jest zabronione wykorzystywanie takich bugów w grze. Jeśli jesteś ofiarą takiego błędu, musisz natychmiast poinformować o tym operatora gry.  5. Boty i skrypty

  Pamiętaj o przestrzeganiu ogólnych warunków handlowych, punktu 5: "Szczególne warunki dotyczące korzystania z gier online" oraz podpunktów od 5.1. do 5.7.


  Istnieją pewne narzędzi, które możesz stosować. Odpowiednia lista dozwolonych skryptów znajduje się na forum.


  Jeśli będziesz miał do dyspozycji narzędzie, ale nie wiesz, czy jest dozwolone, proszę skontaktuj się z obsługą gry i wyślij tam skrypt.


  Jeśli napiszesz skrypt, skontaktuj się z obsługą gry jeszcze przed jego publikacją i dowiedz się czy jest on dozwolony.  6. Zawartość
  Zniewagi lub innego rodzaju obraźliwe wiadomości zostaną odpowiednio karane.

  Używanie gróźb przeciwko graczom jest dozwolone tylko, jeśli dotyczą one gry i nie mają żadnego związku innymi platformami lub prywatnym życiem gracza. Zabronione jest w KingsAge używanie politycznych, rasistowskich, pornograficznych lub innych nielegalnych wypowiedzi.


  Gameforge zastrzega sobie prawo zablokowania graczy, którzy nie posługują się językiem polskim.

  To dotyczy nie tylko gry, lecz też forum oraz kanału IRC.


  Ta zasada dotyczy również:

  Wiadomości dotyczących gry, stron sojuszu oraz pisma okólnego.

  Pamiętaj, że nieodpowiednie zachowanie podczas gry, na forum czy na kanale IRC może zakończyć się czasowym lub trwałym zablokowaniem Twojego konta.

  Zasady te dotyczą między innymi wiadomości dotyczących gry, profilu gracza, jego nicku, nazwy osady, strony sojuszu oraz pisma okólnika.

  7. Spam

  Zabroniona jest każda próba utrudniająca dostęp do podglądu graczowi tak, że traci on orientację w grze i nie może kontynuować gry.


  To dotyczy również:


  • spam dotyczące (IGM)
  • rozpowszechnianie innych gier

  bezzzz.png